Lietošanas noteikumi


www.puzzli.lv pārstāvja – kompānijas SIA PUZZLI – un pircēja attiecības regulē SIA PUZZLI sastādītie vispārīgie noteikumi un Latvijas Republikas tiesiskie akti.

SIA PUZZLI sastādītie noteikumi:


1. Pasūtījumu noformē persona, kas veic pirkumu interneta veikalā www.rotlers.lv (turpmāk tekstā – Pircējs) un www.puzzli.lv pārstāvis, t.i. firma SIA PUZZLI (turpmāk tekstā – Pārdevējs). Pasūtījuma noformēšana tīmekļa vietnē www.puzzli.lv ir pielīdzināma pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanai.

1.1. Pasūtījuma noformēšana

Pasūtījumu pieņemšana notiek 24 stundas diennaktī, rēķini tiek nosūtīti uz e-pastu un prece tiek rezervēta automātiski. Pircējs veic pasūtījumu elektroniskā veidā, pievienojot preci virtuālajā pircēja grozā. Pasūtījums tiek noformēts, kad Pircējs izvēlas funkciju „Apstiprināt pasūtījumu”.
Pārdevējs nosūta Pircējam automātisko rēķinu par veikto pasūtījumu pa e-pastu un atveido to uz ekrāna. Rēķins, kurš ir atveidots uz ekrāna, automātiski saglabājas www.rotlers.lv serverī, un turpmāk to varēs izprintēt ar paroles palīdzību, ieejot www.puzzli.lv mājas lapā savā kontā sadaļā „Pasūtījumu vēsture”.
Aizpildot pasūtījumu, mēs iesakām būt uzmanīgiem, lai novērstu neprecizitātes sniegtajos datos un norādot pasūtīto preču daudzumu. Pircējs ir atbildīgs par sava pasūtījuma pareizību.

1.2. Pasūtījuma stāšanās spēkā

Pasūtījums stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā summa par pirkumu www.puzzli.lv mājas lapā ienāk SIA PUZZLI norēķinu kontā.

2. Cena un Preces apmaksa

Preču cenas www.puzzli.lv lapā ir norādītas EUR. Pircējs maksā par precēm saskaņā ar rēķinu, kuru sagatavoja SIA PUZZLI. Pārdevējs saglabā sev tiesības anulēt pasūtījumu un rēķinu, ja Pircējs neveic maksājumu līdz datumam, kurš ir norādīts rēķinā. Pircējs maksā par precēm, pārskaitot naudu uz SIA PUZZLI norēķina kontu norādītajā bankā. Apmaksu par precēm var veikt arī ar bankas saites palīdzību.

3. Preces piegādes termiņš

Preces piegādes termiņš, ja prece ir noliktavā, ir aptuveni 1 – 5 darba dienas. Piegādes termiņš tiek skaitīts no brīža, kad līgums ir stājies spēkā, t.i. saņemta pirkuma apmaksa (punkts 1.2.). Preces pēc individuāla pasūtījuma, kad prece uz pasūtīšanas brīdi nav noliktavā tiek piegādātas 10 darba dienu laikā.
Ja pasūtījums ir veikts sestdien vai svētdien, mēs nosūtīsim preci kurjeram pirmdien, un klients to saņems ceturtdien. Kurjerpasta pārstāvis piezvanīs Jums un paziņos par pasūtījuma piegādāšanas laiku. Ja Pircējs neatbildēs uz zvanu, vai nebūs mājās, tad pasūtījums tiks nodots glabāšanai noliktavā. Rīgā pasūtījumu piegāde darba dienās notiek no plkst. 9.00 līdz 17.00, vai pēc iepriekšējas vienošanas ar Klientu. Par preču piegādes kavējumu nepareizi vai neskaidri noradītas adreses dēļ ir atbildīgs Pircējs.
Prece tiek nodota Pircējam kopa ar rēķinu viena eksemplārā. Un pavadzīmi, uz kuras Pircējam ir nepieciešams parakstīties. Pirms parakstīšanas mēs iesakām Pircējam pārbaudīt iepakojumu un preču daudzumu. Ja iepakojums vai izstrādājums bija bojāts transportēšanas laikā, tie tiek nosūtīts atpakaļ un tiek aizvietots ar jaunu, nebojātu preci nebojātā iepakojumā. Pretenzijas par iepakojumu un preču daudzumu, kuras tiek iesniegtas vēlāk, netiek izskatītas.

4. Preces atgriešana un pasūtījuma anulēšana

Pircējam ir tiesības apmainīt saņemto preci pret citu līdzvērtīgu preci vai atgriezt to 14 dienu laikā, ja tā neapmierina Pircēja vajadzības. Pircējs atgriež preci, iepriekš paziņojot par to Pārdevējam. Preces iepakojums un pati prece nedrīkst būt bojāta. Bojātas preces vai tās iepakojuma gadījumā, prece netiek pieņemta atgriešanai. Ja atrieztā prece ir bojāta, un bojājuma iemesls nav saistīts ar SIA PUZZLI darbībām, kā arī, ja izstrādājums bija izmantots precei neparedzētam nolūkam, SIA PUZZLI ir tiesības pieprasīt kompensāciju par preces bojājumiem. Ja Pircējs nepiekrīt kompensācijas summai, viņam ir tiesības pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi. Eksperta pakalpojumus apmaksā puse, kuras viedoklis izrādījās nepamatots.

5. Garantija un preces atgriešana

Ražotājs nav atbildīgs:
a) par izstrādājumu, kuru sabojāja Pircējs;
b) par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās izstrādājuma neparedzētas izmantošanas rezultātā;
Gadījumā, ja prece neatbilst noteiktām prasībām, lūdzam ziņot mums pa e-pastu – sales@puzzli.lv
Gadījumā, ja izstrādājums neatbilst prasībām, Pircējam ir tiesības aizvietot izstrādājumu pret izstrādājumu, kurš atbilst prasībām un kuram nav trūkumu, vai arī atteikties no pasūtījuma un atgriezt izstrādājumu. Preces atgriešanas gadījumā transporta izmaksas kompensē Pārdevējs.
Summa, kura tika samaksāta par atgrieztajām precēm, kopā ar transporta izmaksām tiek pārskaitīta atpakaļ Pircējām uz viņa bankas kontu 7 – 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
Ja Pircējs izmantoja izstrādājumu arī pēc trūkuma konstatēšanas, tad Pircēja pretenzijas netiek ņemtas vērā.

6. Konfidencialitāte un citi nosacījumi

Pārdevējam nav tiesību izplatīt Pircēja datus. Pārdevējs neatklāj citām personām informāciju par Pircēju, un Pircējam ir tiesības pieprasīt izdzēst savus datus no Pārdevēja datu bāzes.

7. Citi nosacījumi:

www.puzzli.lv noteikumi ir vienādi visiem klientiem. Neskaitot SIA PUZZLI sastādītos vispārīgos noteikumus abas puses – gan Pircēju, gan Pārdevēju – aizsargā Latvijas Republikas likumi. Pircēja tiesības aizsargā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
Radušos konflikta gadījumā ar saviem klientiem SIA PUZZLI risina mierīgā un draudzīgā veidā – sarunu ceļā. Ja tomēr puses nespēj atrast piemērotu risinājumu, tad abām pusēm ir tiesības griezties attiecīgās iestādēs.