Preču atgriešana un pasūtījumu anulēšana.


Ja pircējam kādu iemeslu dēļ prece nepatika, viņam ir tiesības apmainīt iegādāto preci uz citu vienlīdzīgas vērtības preci vai atgriezt to 14 dienu laikā no pirkuma dienas. Pircējs atgriež preci iepriekš paziņojot par to Pārdevējam. Prece un tā iepakojums nedrīkst būt bojāti. Ja prece un tā iepakojums ir bojāts, tad prece netiks pieņemta atpakaļ. Ja atgrieztā prece ir bojāta, un bojājums nav saistīts ar SIA "Puzzli" darbību, kā arī, ja prece nebija izmantota paredzētajam mērķim, SIA "Puzzli" ir tiesības pieprasīt atlīdzību par preces bojājumu. Ja Pircējs nepiekrīt pieprasītās kompensācijas summai, viņam ir tiesības lūgt neatkarīgu pārbaudi. Ekspertu pakalpojumus apmaksā puse, kuras viedoklis izrādījās nepamatots.
Plašāku informāciju par lietošanas noteikumiem Jūs varat apskatīt ŠEIT.